بیاید سه تا اصطلاح پر کاربرد و باحال رو اینجا باهم یاد بگیریم 1/As quick as a


?‍?بیاید سه تا اصطلاح پر کاربرد و باحال رو اینجا باهم یاد بگیریم ?‍?

1/?As quick as a flash
ایکی ثانیه !

?As quick as a flash, I called my mother !

2/?Take a French leave
جیم زدن !

?I always, take a French leave from my school !

?Yesterday, I took a French leave from my school!

??‍♀️Take ?Took

3/?Excuse me French !
گلاب به روتون !

?Excuse me French! I feel like a puck !

?Excuse me French! I’ve got a feeling like a vomit ?!

#آموزش#آموزش_زبان_انگلیسی#آموزشزبانانگلیسی #آموزش_زبان#آموزش_رایگان_انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *