ترجمه فارسی + تمرین ترجمه ‌ یادگیری لغات بیشتر @vocab.monster ‌ _________ ‌ f


?ترجمه فارسی + تمرین ترجمه?

? یادگیری لغات بیشتر ? @vocab.monster

_________

✔️ far (adj.) دور، بسیار، خیلی

⁦??⁩ US. /fɑːr/
⁦??⁩ UK. /fɑːr/

◾️Meaning:
If something is far, it is not close.

◾️Example:
It’s far going from the east coast to the west coast of America.
فاصله از ساحل شرقی تا ساحل غربی آمریکا بسیار است. (ترجمه با ویرایش)

‌_____________

✅ Synonym = vital

❌ Antonym × inessential

_________
‌‌‌
✔️ جملات‌ زیر را به فارسی ترجمه کنید:

1. Even the closest stores are pretty far.

2. The station isn’t far – we could easily walk there.
‌‌
3. The job is a far cry from her previous one.
‌‌
_________

#انگلیسی #زبان #مکالمه_انگلیسی #آیلتس #لغات_انگلیسی #کلمات_انگلیسی #آموزشزبانانگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #کلمات_پرکاربرد #اسپیکینگ #ریدینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *