حتما ورق بزنید و توضیح و مثال و موزیک و تلفظو داشته باشید. ممنون از عزیزان ب


???????????

??حتما ورق بزنید و توضیح و مثال و موزیک و تلفظو داشته باشید.

?❣ممنون از عزیزان با هوش و حواس جمعی که جواب چالشو در استوری صبح فرستادن.?❣

?خب دیگه واقعا من بی تقصیرم که این قبیل اصطلاحات وارد زبان عامه مردم شده? و این که واقعا حیوان بی نوای الاغ به تی تاپ بیشتر علاقه داره یا یونجه هنوز در دست بررسیه.?

⚠️لازم به ذکره که این اصطلاح در زبان فارسی برای بیان ذوق و خوشحالی زایدالوصف اما بی مورد فرد از یه موفقیت ساده به کار میره.

❓❓❓شما معال فارسی یا انگلیسی دیگه ای برای این اصطلاح می شناسید؟ بفرمایید??

?Music: Canary, Canary
?Musician: Jane Birkin

?All rights reserved by Jane Birkin.

#canary
#catatecanary
#idiomatic_english
#english_idioms_proverbs
#idioms_in_english
#english_proverbs
#janebirkin
#canarycanary
#انگلیسی_سریع
#لهجه_امریکن
#تلفظ_انگليسی
#لهجه_آمریکایی
#آموزشزبانانگلیسی
#تهران
#رایگان
#اصطلاحات_پرکاربرد
#انگلیسی_پرکاربرد

????????
@dilmaj.translations
@dilmaj.translations
????????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *