سللللللام هول نشی لایک من یادت بره I got panicky هول شدم راستی اسلایددوم به زبان


سللللللام????
هول نشی لایک من یادت بره?????
I got panicky????
هول شدم????
راستی اسلایددوم به زبان فارسیه????
#new_word #idioms #english_teachers #englishstudy #studyingenglish #englishidioms #englishteacher #studentlife #panicky #panick #ieltspreparation #konkoor1400 #konkoor
#معلم_زبان #تدریس_خصوصی #تدریس_زبان #تدریس_ترکی #آموزش_زبان #آموزشزبانانگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #اصطلاحات_روزمره_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #معلم_تبریزی #تبریز #ترکی #دوزبانه #تدرییس_خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *