لطفا با صدا نگاه کنید. Did you know that QU? If you didn’t now you do. Today’s E


لطفا با صدا نگاه کنید.
Did you know that Q♥️U?
If you didn’t now you do.
Today’s English sandwich ?

#english #englishteacher #englishlearning #englishlanguage #englishvocabulary #englishidioms #englishclass #englishtips #englishonline #englishlessons #learnenglish#learningenglish#learn#learning#englishwords #englishtests #englishtest #englishtests_veros #learnenglishonline #englishtestready #englishisfun #englishteaching
#انگلیسی#آموزشزبانانگلیسی#اصطلاحات_کاربردی#انگلیسی_آسان#انگلیسی_روزانه #زبان#اصطلاحات_انگلیسی#اصطلاحات_زبان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *