لغات کاربردی رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی. #آیلتس #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_جنرال


لغات کاربردی رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی.
#آیلتس #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_جنرال #آموزش_آنلاین #آمادگی_آیلتس#آموزش_انگلیسی #آموزش_آیلتس #آموزش_آنلاین #آموزش_زبان_انگلیسی #وکب #واژگان_آیلتس #واژگان_انگلیسی #واژگان_ضروری #لغات_ضروری_آیلتس
#گرامر_انگلیسی #گرامر_زبان #گرامر #آنلاین #آموزشزبانانگلیسی #آیلتس_فشرده #آیلتس_آنلاین #مهاجرت_آسان #مهاجرت

#ielts #ieltstips #ieltsvocabulary #vocab #vocabulary #englishtips #englishvocabulary #grammar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *