متن look Mommy bear and her #cub are climbing #good mommy made it come on


?متن?
look

Mommy bear and her #cub are climbing

#good?

mommy made it?

come on #little? you could #climb?

please do it

good job?

Little bear could climb like #mommy?

you did it

          ????????

could=can

❓اگر سوالی داری ،من اینجام

?کامنت برای توئه. استفاده کن، بیخودی داره خاک میخوره?

?یادت نرفته که?
️?️سیو وشِر کردن پُستو میگم

?@a.life.of.ease

?اینجا باهم زبان دوم مادری را یاد میگیریم.
تو هم بیا، خوش میگذره.?

#آموزشزبانانگلیسی#زبانانگلیسیبافیلمزباناصلی#شیرینکاری#بازیکودکان#کودکپرانرژی#انرژیمثبت#اصطلاحاتانگلیسی#اصطلاحاتکاربردیزبان#مهاجرت#زمینجدید#رسیدنبههدف#موفقیتفردی#شاهکارذهن#پیشرفت
#englishlearning#ielts#alifeofease#teachingenglishonline

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *