کتاب ۵۰۴/ درس اول: مثال های بیشتر از کاربرد کلمه 1-A detective was hired by the


کتاب ۵۰۴/ درس اول:
مثال های بیشتر از کاربرد کلمه⬇️
1-A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abondoned her
بیوه حسود کاراگاهی را استخدام کرد تا دوست پسرش را که او را ترک کرده پیدا کند

2-Being jealous,Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerlearders.
چون مونا حسود بود، اجازه نمیداد که دوست پسرش با هیچ یک از تشویق کنندگان برقصد
===========================
شما چطور! Are you jealous
نظرتون رو تو کامنت برام بنویسید?
این پست رو برای دوستاتون هم ارسال کنید?
===========================
#انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_کاربردی #انگلیسی_پرکاربرد #زبان #زبان_خارجی #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #کلمات #واژگان_انگلیسی #واژه #واژگان #کلمات_انگلیسی #آموزشزبانانگلیسی #اموزش
#vocabulary #english #englishteacher #teachingenglish #vocab #englishwords #words #504words #englishlearning #ielts #vocabtoday

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *