کلماتی که در اونها حرف b تلفظ نمیشه ! Doubt شک و ابهام Bombبمب Debtبدهی Thu


?‍?کلماتی که در اونها حرف b تلفظ نمیشه !

?Doubt ?شک و ابهام
?Bomb?بمب
?Debt?بدهی
?Thumb?انگشت شَست
?Plumber ?لوله کش
?Climb?صعود کردن

?‍?کلماتی که در اونها حرف t تلفظ نمیشه !

?Listen ?گوش کردن
?Castle ?قلعه
?Soften ?فرو نشاندن
?Whistle ?سوت زدن /سوت
?Mortgage ?گرو گذاشتن
?Gourmet ?آدم خوش خوراک

?‍?کلماتی که در اونها حرف L تلفظ نمیشه !

?Talk ?حرف زدن
?Almond ?درخت بادام
?Salmon ?ماهی آزاد
?Yolk ?زرده تخم مرغ
?Palm ?کف دست
?Balm ?مرهم ، تسکین بخش

#آموزش #آموزشزبانانگلیسی #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش_رایگان #آموزش_انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *