کپشن مهم امشب براتون یه لغت پرکاربرد اوردم inhabit = to live in a place ساکن ش


?کپشن مهم?

امشب براتون یه لغت پرکاربرد اوردم?

inhabit = to live in a place
ساکن شدن

مثال:

1.These remote islands
are inhabited only by birds.
این جزایر دورافتاده فقط پرندگان ساکن هستند.

2. They inhabit the tropical forests.
آنها در جنگلهای گرمسیری زندگی میکنند.

حالا بهم بگوکدوم گزینه صحیحه؟???

The woods are ……… by many wild animals.

بسیاری از حیوانات وحشی در این جنگلها زندگی میکنند
A. Inhabit
B. İnhabited
C. Inhabiting

#ارس_تاک #انگلیسی_به_فارسی #انگلیسی_آسان #اموزش_انگلیسی #آموزشزبانانگلیسی #آموزشانگلیسی #انگلیسی_با_فیلم #انگلیسی_برای_همه #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_رایگان_باورنکردنی #انگلیسی_رایگان #انگلیسی_با_تلفظ #۵۰۴_واژه_کاملا_ضروری #لغات۵۰۴ #مکالمه_روزمره #مکالمه_پیشرفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *