کپشن مهم بررسی تفاوتهای a و an و the a & an & the هر سه به معنای یک هنگ


❌❌ کپشن مهم❌❌

?بررسی تفاوتهای a و an و the

? a & an & the

?هر سه به معنای یک

? هنگامی از a و an استفاده می کنیم که برای اولین بار به چیزی اشاره کنیم.

?پشت حروف i و u و o و a و e از an استفاده میکنیم.

?مثال:

?an Apple ?

?an egg ?

?و از a زمانی استفاده میکنیم که حروف بالا بعدش نباشه.

?مثال:

? a shoe ?

? a cat ?

? نکته:

? بعضاً حروف بالا وجود دارن اما صدا دار نیستن.

?مثال:

?a utopian country

? اگر از قبل به چیزی اشاره کرده باشیم از the استفاده میکنیم.

? به معنای ( این ، اون یا اینها و اونها)

?مثال:

?I saw a man yesterday.

? دیروز یه آقایی رو دیدم.

? The Man was very tall.

?اون آقا خیلی قد بلند بود.

?برای سفارش دادن غذا در رستوران از the استفاده میکنیم.

?مثال:

?I want the kebab.

?لطفاً کباب رو بیارین.

?برای کشور ها و ایالت هایی که یک بخش و یک اسم رو تشکیل دادن از the استفاده میکنیم.

?مثال:

?the USA

?برای چیزهایی که در دنیا تک هستن از the استفاده میکنیم.

?مثال:

?the sun ?

?the earth ?

?قبل از اسم های خاص نمیتونیم از the استفاده کنیم.

? the Iran ❌❌
#سالتو_انگلیش
#انگلیسی
#زبان_انگلیسی
#یادگیری_زبان
#آموزشزبانانگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *