کپشن مهمه ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ The musician WHO wrote this song is French. موسیقی دانی که


کپشن مهمه
?⚘?⚘?⚘?⚘?⚘?⚘?⚘?⚘?⚘?

?The musician WHO wrote this song is French.
?موسیقی دانی که این آهنگ را نوشت، فرونسوی است.

?I know the boy WHOM sits next you.
?من پسری که کنارت نشسته رو میشناسم.

?This is the cake WHICH Mary made.
?این کیکی هست که ماری پخته است.

?Do you know the reason WHY the market is closed today?
?میدونی که چرا امروز سوپرمارکت بسته است؟؟

?The day WHEN the concert takes place is Saturday.
?روزی که کنسرت برگزار میشه شنبه است.

?This is the house WHERE my son was born.
?این خانه جایی است که پسرم متولد شد.

?The boy WHOSE phone just rang should stand up.
?پسری که همین الان تلفنش زنگ خورد داید بایستد.

?12th September is the date THAT I was born.

?دوازدهم سپتامبر روزی است که من متولد شدم.

????????????????????

@ehsan.english.language.school
@ehsan.english.language.school
@ehsan.english.language.school

????????????????????

آموزشگاه زبان انگلیسی احسان و اشراق برگزار کننده کلاس های آنلاین زبان انگلیسی ??‍???‍?
سطوح: کودکان، نوجوانان و بزرگسالان??‍???‍?
آدرس»» ایلام»ایوان»خیابان امام، پایینتر از بانک مسکن

????????????????????

☎️Tel:08433230642
?Whatsapp: 09189436636
Insta:@ehsan.english.language.school

????????????????????
#آموزشزبانانگلیسی#کلاس_مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *