کپشن مهم چطور بگیم فرزند چندم خانواده هستید؟ What is your birth order in your


?کپشن مهم ?

?چطور بگیم فرزند چندم خانواده هستید؟

What is your birth order in your family?

What is your birth rank among your siblings?

Where do you stand (fit) in your family?

Where are you in your family?

_________________________________________________________
#explore
#English
#englishclass
#englishteacher
#zabanfile
#zabanenglisi
#amozesh_zaban
#idioms
#اوموزش
#آموزشزبانانگلیسی
#آموزش_زبان
#آموزش_رایگان
#زبان_انگلیسی
#معلمزبان
#آموزشرایگانانگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *